TurbóBringa Műhely

elektromos kerékpár átépítés

Általános Szerződési Feltételek

Név:                                                Koncz Csaba e.v. (továbbiakban: Vállalkozó, Webáruház tulajdonos, Eladó)

Székhely:                                        2023 Dunabogdány, Sas u. 14.

Levelezési cím:                               2023 Dunabogdány, Sas u. 14.

Email: admin@turbobringa.hu

Telefonszám:                                   +36 30 9902916

Weboldal:                                       https://turbobringa.hu.

Általános Szerződési Feltételek célja

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) magukba foglalják a www.turbobringa.hu weboldalon üzemeltetett TúrbóBringa Műhely webáruház (a továbbiakban: Webáruház) használatára, valamint az azon keresztül történő vásárlói (fogyasztói) megrendelésre, vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Hatálybalépés

 • Jelen ÁSZF hatályba lép a weboldalon történő közzététele napján. A mindenkori hatályos általános szerződési feltételek a weboldalon érhetők el. Vállalkozó jogosult jelen ÁSZF-et a szerződéskötő fél hozzájárulása nélkül egyoldalúan, a jövőre vonatkozóan módosítani.
 • Az ebben a dokumentumban nem szabályozott kérdések esetében Vállalkozó kialakult kereskedelmi gyakorlata, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet az irányadóak.
 • A Vásárló minden egyes, a webáruházon keresztül leadott rendelés megerősítésekor egyúttal elfogadja a mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételeket. A felek között az Általános Szerződési Feltételek a megrendelés visszaigazolásával jönnek létre.

Vásárlás szabályai

 • Megrendelést kizárólag magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyek részéről tudunk elfogadni, cégektől és külföldi magánszemélyektől nem.
 • A megrendelés a webáruházon keresztül regisztrált vagy regisztráció nélküli vásárlóként adható le. A Webáruház használatához 16 éves kor betöltése szükséges. Amennyiben 16 évnél fiatalabb személy szeretne rendelést leadni, törvényes képviselője tehet jognyilatkozatot helyette.
 • A Vásárló a megrendeléséről minden esetben elektronikus visszaigazolást kap (e-mail). Az automatikus visszaigazolás csak jelzi a megrendelés beérkezését, így tévedés vagy programhiba esetén, alacsony ár vagy készlethiány miatt, a kereskedő nem köteles a terméket leszállítani az automatikus visszaigazolás feltételeivel. Ha az automatikus visszaigazolás hibás árat tartalmaz, a Vállalkozó köteles a tévedést a lehető legrövidebb időn belül jelezni a megrendelőnek, aki dönthet arról, hogy a helyes áron is fenntartja-e a rendelését, vagy visszavonja azt.
 • A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szerint a webáruházban történő vásárlás esetén, az oldal használatával Vásárló és Eladó között távollévők közötti adásvételi szerződés jön létre. A webáruházban leadott megrendelések nem írásban, hanem ráutaló magatartás formájában (pl. klikkelés) tett jognyilatkozatok. Ez a szerződés nem kerül iktatásra. A szerződés nyelve magyar. Amennyiben a megrendelés során hibás adatbevitel történt, a vásárló kérheti az adatok helyesbítését az admin@turbobringa.hu e-mail címen
 • Megrendelő a rendelési folyamat végén a jelen ÁSZF elfogadásával és a Megrendelés elküldésével kötelező érvényű ajánlatot tesz és tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.
 • A Webáruházban történő megrendelés/vásárlás nem feltétlenül igényel regisztrációt, azonban mind regisztrációval, mind regisztráció nélkül történő vásárlással kapcsolatban a Vállalkozónak kötelessége kérni az adó- és számviteli jogszabályoknak megfelelő személyi azonosító adatokat, amelyeket a vásárló köteles megadni. Regisztráció nélküli vásárlásra is a regisztrációval történő vásárlás szabályai vonatkoznak.
 • A Megrendelő a Weboldalon történő megrendeléssel önkéntesen közli adatait, ezzel kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit, valamint hozzájárul az adatkezeléshez a tájékoztatóban foglaltak szerint. A Megrendelő továbbá kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és tisztában van a rendelés, fizetés és teljesítés menetével.

Megrendelés visszaigazolása

 • Vállalkozó elektronikus úton, a Vásárló által megadott e-mail címre küldött e-mailben visszaigazolja a megrendelést. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés leadásától számítva 48 órán belül nem érkezik meg Vásárlóhoz, a Vásárló vásárlási kötelezettsége megszűnik.
 • Vállalkozó kizárólag a megrendelés visszaigazolását követően köteles a megrendelés teljesítésére. A szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. A Vásárló részére a visszaigazolás akkor tekintendő megérkezettnek, amikor a visszaigazolást tartalmazó e-mail a Vásárló számára elérhetővé válik. A szerződés létrejöttével Vállalkozó köteles a termék(ek) kiszállítására, és a Vásárló köteles a termék(ek) vételárának megfizetésére.

A termékek ára

 • A termékek aktuális kiskereskedelmi árát a weboldalon található érvényes termékkatalógus tartalmazza. Az árak forintban értendők, és tartalmazzák az ADÓ-kat.
 • A szállítási költséget a termékeknél feltüntetett ár nem tartalmazza de a kosár végösszege tartalmazza azt.
 • Amennyiben Vállalkozó a tőle elvárható gondos eljárás ellenére is hibás vételárat tüntet fel, különösen, ha az nyilvánvalóan téves (pl.: a termék általánosan elfogadott piaci árától nagymértékben eltérő ár, vagy egy esetleges rendszerhiba, pl. 0 Ft vagy 1 Ft kerül feltüntetésre), akkor Vállalkozó nem köteles a terméket a hibásan megjelölt áron értékesíteni. Ebben az esetben Vállalkozó felajánlja a tényleges áron történő értékesítést és amennyiben Vásárló azt nem fogadja el, a megrendelés törlésével elállhat a vásárlástól.

Fizetés módja

Megrendeléskor a Vásárló választhat, hogy a megrendelt termékek vételárának kifizetését a megrendelés visszaigazolását követően banki átutalással teljesíti, vagy ha a termékek mellett szolgáltatást is rendelt a Webáruházból személyes átvétellel, akkor Vállalkozóval történő egyeztetés után azok vételárát személyesen készpénzben is kiegyenlítheti.

Szállítás

 • A szállítási idő a megrendelés visszaigazolásától számított 10-30 munkanap, szolgáltatás megrendelése estén a Vállalkozóval történő egyeztetés szerinti. A Vásárló a megrendelt termék(ek) szállítását végző szolgáltatónak történő átadásának idejéről értesítést kap elektronikus levélben.
 • Amennyiben a megrendelt termék nincs raktáron, akkor Vállalkozó haladéktalanul értesíti a megrendelőt és amennyiben a termékbeszerzés több időt vesz igénybe, mint 15 munkanap, akkor a megrendelés fenntartását egyedileg egyezteti a Megrendelővel.
 • A futárszolgálattal történő kiszállítás a Vásárló által a megrendeléskor meghatározott szállítási címre történik. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott szállítási címen a kiszállítás időpontjában tartózkodjon olyan személy, aki a megrendelt termékek átvételére jogosult. Amennyiben Vásárló ezt nem biztosítja, minden ebből eredő kárért és költségért Vásárló felelős.
 • A házhozszállítás, PostaPontra és postai csomagautomatába történő kézbesítés a Magyar Posta Zrt.-n, Foxpost automatába való kézbesítés a Foxpost Zrt. keresztül történik. (melyek költsége a webshop Kosár ill. Pénztár oldalán kerül feltüntetésre).
 • Amennyiben a Megrendelő az értesítésen szereplő póthatáridőben sem veszi át a csomagot és emiatt a kézbesítés sikertelen, a szállítással kapcsolatos minden költség a Megrendelőt terheli, beleértve a visszfuvar költségét is.

 

Választható szállítási/átvételi módok és azok díjai:

 • Foxpost csomagautomatába való kézbesítés:
 • házhoz szállítás a MPL futárszolgálattal: 

           0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.

          10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.

          20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.

 • Posta Pontra, postára vagy postai csomag automatába való kézbesítés:

           bruttó 990 Ft/db (max. terjedelem: 500x310x350mm).

 • személyes átvétel a vállalkozás székhelyén:

           ingyenes.

 

 Sérült csomag

Amennyiben a csomag sérült, szakadt, nedves, rongálódott, a Megrendelő köteles átvételkor fényképet készíteni és a szállítást végző szolgáltatóval jegyzőkönyvet felvetetni. A termék tekintetében fennálló kárveszély, a terméknek a Vásárló vagy a Vásárló érdekében eljáró személy részére történő átadásával száll át a Vásárlóra.

 

Elállás

Az elállási jog a fogyasztókra vonatkozik.

 • A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja (megrendelés leadása) és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási szándékot ekkor is írásban kell jelezni az admin@turbobringa.hu email címen.
 • Ha a kiszállítás már megtörtént, Fogyasztó elállási joggal rendelkezik a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék(ek)nek a Fogyasztó vagy az általa megjelölt – fuvarozótól eltérő – harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül.
 • Az elállási joggal írásban lehet élni Vállalkozónak címzett nyilatkozatban. Az elállást a Fogyasztónak nem kell indokolnia. Az elállásról szóló nyilatkozatot a Fogyasztó elküldheti emailen, postai úton vagy futárral.
 • A termék(ek) visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli. A fogyasztó a termék(ek) jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Vállalkozó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.
 • A Fogyasztó az elállás jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (Kormányrendelet) 2. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
 • Elállás esetén a Fogyasztó köteles azon terméke(ke)t, amelyekre vonatkozóan a szerződéstől elállt, haladéktalanul visszaküldeni Vállalkozó mindenkori székhelyére. A termék(ek) visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Portósan feladott küldeményt Vállalkozó nem köteles átvenni. Amennyiben átveszi, jogosult Fogyasztó részére visszatérítendő összegből levonni a termék(ek) visszaküldésével kapcsolatosan általa kifizetett összeget. A terméke(ke)t postai úton, futárszolgálat útján, vagy személyesen lehet Vállalkozó mindenkori székhelyére visszajuttatni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt (átvételtől számított 14. nap) elküldi.
 • Az elállási jog gyakorlása esetén Vállalkozó legkésőbb az elállással érintett, hiánytalan és értékcsökkenés nélküli állapotban visszaküldött termék(ek) kézhezvételétől számított 3 (három) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

Webshop/Weboldal használatáért való felelősség kizárás

Vállalkozó nem felelős semmilyen kárért vagy költségért, amely az weboldalhoz vagy webshophoz való csatlakozás miatt következett be. A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

Panaszkezelés módja, fogyasztóvédelem

Vállalkozó betartja a mindenkor irányadó és hatályos fogyasztóvédelmi rendelkezéseket. Fogyasztóvédelmi panaszokat vagy kifogásokat Vállalkozó alábbi elérhetőségein lehet jelezni írásban:

Postacím, székhely: 2023, Dunabogdány, Sas u. 14.

Email: admin@turbobringa.hu

Szóbeli panaszkezelés: fenti székhelyen lehetséges.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően Vállalkozó az írásbeli panaszokra 30 (harminc) napon belül válaszol, elutasító válasz esetén válaszát indokolja és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig megőrzi. A szóbeli panasztételről a jogszabály szerinti jegyzőkönyv készül. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben Vállalkozó és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Vállalkozóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Vállalkozó székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Vállalkozó székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pest Vármegyei Békéltető Testület

1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV. em. 2. ajtó

Telefon/Fax: (+36-1) 792-7881

Email: pmbekelteto@pmkik.hu

Vállalkozó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást és együttműködik annak eljárása során.

A területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság:

Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Hatósági Osztály

 1. Budapest, József krt. 6.

Telefon: (+36-1) 459-4843

E-mail: fogyved@pest.gov.hu

Adatvédelem

Vállalkozó számára fontos a személyes adatok védelme, ezért a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat.

Adatvédelmi tájékoztató itt olvasható.

 

Jótállás, szavatosság, termékszavatosság

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

A kellékszavatosság az eladó hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott minőségi követelményeknek. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetében a teljesítés időpontja a termék fogyasztó részére való átadása. Erre rendszerint a vásárlás alkalmával szokott sor kerülni. Amennyiben azonban a terméket csak megrendeli a fogyasztó, a kiszállítás napja lesz a teljesítés időpontja.

A jótállás ugyanúgy objektív természetű, mint a kellékszavatosság. A jótállás a bizonyítási teherre vonatkozó rendelkezés miatt szigorúbb helytállási forma. A kellékszavatosság esetén főszabályként a hibátlan teljesítés a vélelem, és a jogosultnak kell bebizonyítani, hogy a teljesítéskor a szolgáltatott dolog hibás volt. Míg a jótállásnál a vélelem a teljesítés hibája mellett szól, és a kötelezettnek kell bebizonyítania, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás – eltérően a kellékszavatosságtól – nem minden termék esetében áll fenn. Jótállás ugyanis csak arra a termékre vonatkozik, amelyre azt jogszabály előírja (kötelező jótállás), vagy amelyre nézve szerződés vagy reklám ilyen tartalmú kötelezettségvállalást tartalmaz (önkéntes jótállás). Előfordulhat az is, hogy egy termék esetében egyaránt fennáll kellékszavatosság, kötelező, illetve önkéntes jótállás is. A fogyasztó szabadon döntheti el azt, hogy ezek közül melyikre alapítja a minőségi kifogását.

A magyar jogrendszerben 2014. március 15-től van jelen a hibás teljesítés új jogkövetkezménye, a termékszavatosság, azaz a gyártónak a termék hibája miatti közvetlen, szavatossági természetű helytállása a fogyasztóval szemben. Ezen új szabályozás lényege, hogy a termék gyártója közvetlen szavatossági helytállással tartozik a termék hibája miatt a fogyasztónak (fogyasztónak nem minősülő személyeket ez a jog nem illeti meg). Ezzel a rendelkezéssel a jogalkotó választási lehetőséget ad a fogyasztónak, hogy vagy a szerződéses partnerével (az eladóval) szemben érvényesíti kellékszavatossági igényét vagy a gyártóval szemben érvényesíti termékszavatossági igényét.

Termékszavatosság esetén a termék akkor hibás, ha a forgalomba hozatalkor (amikor a konkrét termék a gyártó fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a piacon) hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonosságokkal.

Kellékszavatosság

Fentiek alapján Megrendelő a vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

 • A megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  1. Megrendelő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
  2. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja.
  3. Ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor – végső esetben – megrendelő a szerződéstől is elállhat. A Ptk. szerint jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 • Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül a vállalkozással közölni. Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.
 • Megrendelő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Megrendelő – választása szerint kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Megrendelő a termék gyártó által forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető! Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás

 • 10.000 Ft- 100.000 Ft közötti értékű termékekre 1 év,
 • 100.001 Ft- 250.000 Ft közötti értékű termékekre 2 év,
 • 250.001 Ft feletti értékű termékekre 3 év.

A jótállás kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A www.turbobringa.hu webáruházában kínált összes termékre vonatkozóan a nem szakszerű beszerelésből és a nem megfelelő használtból eredő (normál lakossági felhasználás) termékek idő előtti meghibásodásával szemben a jótállási jog nem érvényesíthető.

Jótállási időn belül a termék használata közben észlelt rendellenesség, vagy nem megfelelő működés érzékelése/észlelése esetén a termék használatát azonnal fel kell függeszteni és áramtalanítani kell a terméket. A rendellenességet Vállalkozó felé haladéktalanul jelezni kell.

Ha a hiba-, hibajelenség-, rendellenes működés ellenére is tovább használják a terméket és az ebből adódó meghibásodott alkatrész további alkatrészeket roncsol vagy tönkretesz, abban az esetben az utóbbi meghibásodásból eredő alkatrészekre a jótállás nem érvényesíthető, mivel az esetleges gyártási hibából adódó rossz alkatrész jó alkatrészt tett tönkre a felhasználó felelőtlensége miatt.

Szerzői jogi nyilatkozat

A Weboldal tulajdonosa a szerzői jogát fenntartja a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján.

A www.turbobringa.hu honlapon megjelenő minden tartalom, így a tájékoztatók, leírások, cikkek, képek, videók, a honlap grafikája vagy bármely más egyéni, eredeti megoldás szerzői mű és a fenti törvényben megfogalmazott szerzői jogi oltalom alatt állnak

Záró és egyéb rendelkezések

Jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

A weboldalon való vásárlás feltételezi az Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Jogi nyilatkozat

Általános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja, illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapítás nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra – melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki – kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!

Laszló Druskóczi
Laszló Druskóczi
2024.05.31.
Maximálisan meg voltunk elégedve a Műhely munkájával a kapcsolatfelvételtől egészen az átalakított kerékpárok átadásáig, sőt az utógondozásig is. Mindenkinek jószívvel ajánlom Koncz Csabát. Alig várjuk már nejemmel a hosszabb túrázás lehetőségét.
M. Wachtler
M. Wachtler
2024.05.18.
Feleségemmel nyugdíjas korban kezdtünk sűrűbben kerékpározni, de hosszabb úton a pedálok ellenállása jóval a 6. X után nem esett jól. Érdekelt az elektromos rásegítés lehetősége, így találtam rá a TurbóBringa Műhelyre. Csaba Úr mindenben nagyon segítőkész volt, már a tervezéskor is. Szakértelmét ajánlom mindenkinek, aki elektromos bringára vágyik. Két agyváltós kerékpárunkra 36V, 250W-os rendszert szereltünk 15 Ah akkuval. Szuperek lettek! Túl vagyunk az első 80 Km-es próbaúton, a Vértes útjain. Kényelmes tempóban haladva mindenféle terepet kipróbáltunk. Volt benne emelkedő, lejtő, durva kövezett út, murvás, földes és aszfaltos út is. A rendszer sokat dolgozott. A mechanikus és elektromos sebességi fokozatok összepárosításával érdemes bátran kísérletezni. Szinte repít az emelkedőkön felfelé. A kerékpáros élmény megmarad, nagyon tetszik. Az emelkedőkön is fel tudunk tekerni. Az akku 80 Km vegyes terep után a teljes töltöttségét mutatja. Már várom, hogy mikor esik vissza egy szintet a kijelző. Szerintem még újabb 80 Km-t vagy többet is ki fog bírni rátöltés nélkül.
Csaba Varga
Csaba Varga
2024.05.12.
Örülök, hogy rátaláltam a TurbóBringa műhelyre. Egy teljesen más élményt ad a kerékpározás - több mint 120 km-t tudunk menni egy töltéssel. Mindenkinek csak ajánlani tudom. Szakértelem és kedvesség párosul a Műhelyben.
Bela Sebok
Bela Sebok
2024.05.08.
Átépítő kitet rendeltem akkumulátorral. Gyorsan és pontosan érkezett előzetes egyeztetés után (erre a csomag mérete és súlya miatt volt szükség). Az elmúlt hétvégén készült el az elektromos rásegítésű kerékpár, így eddig kevés a tapasztalat de nagyon jónak tűnik.
László Szabó
László Szabó
2024.05.01.
Hát én komolyan mondom véletlenül találtam rá a turbóbringa műhelyre, mert a vadi új Ktm montinkra szerettünk volna utólag elektromos hajtást szereltettni. Már amikor felhívtam szimpi volt a hozzáállása meg minden, elvittem hozzá a bicikliket és nagyon profi módon nagyon nagy odafigyeléssel, teljes tájékozottsággal és szimpatikus jó érzéssel kiszolgált minket a tulajdonos Csaba. Tehát mindenkinek csak bátran ajánlani tudom forduljatok hozzá bizalommal. Nagyon korekt. 5*
Antal Bonifert
Antal Bonifert
2023.11.24.
Nagyon tetszik az átépített bringa. Nem akadály a hegymenet. Minden tökéletesen működik. Egyszerűen szuper lett.👍
Bela Koppanyi
Bela Koppanyi
2023.11.24.
Szuper jó! Aki ült már e-biciklin, tudja, hogy egy más világ. Az átépítéssel a költséghatékonyságon van a hangsúly. Egy hasonló teljesítményű gyári e-bike árának töredékéért ugyanazt (vagy jobbat…) kaptam a műhelytől. Ráadásul nagyon korrekt, nagyon aranyos a szerelő emberke!
Balaton KicsiBusz
Balaton KicsiBusz
2023.11.22.
Az idei őszi szezonra 4 db Decathlonban vett kb. 200k-s bringát épített át nekünk a TurbóBringa Műhely elektromosra, kölcsönzési célra. Akarattyán vagyunk, Balatoni Bringakörös “pályaszállás”. A vendégeink imádták, vitték, mint a cukrot. Mindegyik bírta a kölcsönzéssel járó strapát is, meghibásodás 0. Már most megrendeltem tőlük még 4-t jövőre, hogy ne maradjon senki bringa nélkül a vendégeink közül, mint idén sokszor. A 4 bringa átépítéssel együtt megállt kicsit több, mint 2M-ből. Ha gyári elektromos bringákat vettem volna 4M alatt nem ússzuk meg. Jó döntés volt őket választani, ajánlom őket!
Áron Koncz
Áron Koncz
2023.11.22.
Idén tavaszra turbósította nekem a TurbóBringa Műhely a 3 éves Merida Crossway bringámat, amibe addig a 3 év alatt mindössze 150 km-t sikerült beleraknom. 🙈 Nem használtam, mert a nekem kényelmes max 10-15 km-n belül, már mindent felfedeztem, uncsi lett volna mindig ugyanoda menni vele. + mindig meghaltam, amikor a végén, fáradtan, még fel kellett tekernem a combos hegyre, hogy hazajussak. Az utolsó 2 évben már csak porosodott… Turbósítás óta 2000+ km-t mentem vele. Alkalmanként 70-80-100 km-ket megyek hegyen-völgyön, asztfalton, múrván, erdőben, bárhol. A nagy és hosszú emelkedő a végén, pedig így már 0 erőfeszítés. Úgy érek haza 2-4 óra bringázás után, hogy mikor mehetek legközelebb. Havi 1x1óra helyett most már heti 2-3 nagyot bringázom. A szabályozhatóságnak hála én döntöm el minden alkalommal, hogy mennyi sportértéket akarok belerakni, mikor mennyi segítséget kérek a turbótól. Le akarok fáradni vagy csak élvezni akarom a suhanást és a tájat. Az élményen kívül a fizikai teljesítmény is megmarad így. A TurbóBringámnak köszönhetően 50 fölött újra rendszeresen sportoló ember lettem, ami a közérzetemet és a ruhaméretemet is jelentősen megváltoztatta. Ha belföldön utazunk, mindig magammal viszem, hogy azzal fedezzem fel a környéket, ahova eljutottunk és különben sem bírnék ki 2-3 napnál többet bringázás nélkül. Ha nem akarsz/tudsz 1M+-t költeni egy elektromos bringára, szuper megoldás az átépítés, néhány százezerből. Tiszta szívemből ajánlom a TurbóBringa Műhelyt, gyors, pontos, korrekt és még kedvesek is. Ja, és a műhelyvezető srácnak 60.000+ km hegyibringás tapasztalata van (kárpátok, Alpok, Dolomitok, Kaukázus, Tien-San, Pamir, Kunlun, Karakoram, Himalája, Tibeti-Fensík és társai) az elmúlt 30 évből és még nem elektromos kecóval….😮 (láttam a képeit és a videóit)
Anna Liebe
Anna Liebe
2023.11.17.
Hegylakóként óriási segítség a turbóbringa. De ma már a Prédikálószékre is előbb indulok el biciklivel, mint gyalog. Amióta ezzel közlekedek, lecsökkent az üzemanyagfogyasztásunk is.
1-5 of 5 reviews
 1. GK

  Ellenőrzött értékelésEllenőrzött értékelés - eredeti megtekintéseKülső hivatkozás

  Meg vagyok elégedve.

 2. GK

  Ellenőrzött értékelésEllenőrzött értékelés - eredeti megtekintéseKülső hivatkozás

 3. LD

  Ellenőrzött értékelésEllenőrzött értékelés - eredeti megtekintéseKülső hivatkozás

  Nagyon jó megoldás

 4. LD

  Ellenőrzött értékelésEllenőrzött értékelés - eredeti megtekintéseKülső hivatkozás

  Sikeres és számunkra előnyös átalakítás

 5. LL

  Ellenőrzött értékelésEllenőrzött értékelés - eredeti megtekintéseKülső hivatkozás

  Azt kaptam amit rendeltem

Megosztás

NYÁRINDÍTÓ AKCIÓ!
Tovább faragtuk árainkat.
Száguldozz 2024-ben Te is a turbósított,
kedvenc bringáddal!